Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Školenia a kurzy PRINCE2®

Všetci realizujeme projekty, aj keď si to nie vždy uvedomujeme. Aj typicky výrobné firmy občas realizujú rekonštrukcie, kupujú nové stroje alebo zavádzajú efektívny softvér. A čo tak poskytovatelia služieb? Pizzeria zavádza novú službu donášky pizze domov, kaderníctvo rozširuje ponuku o nové typy účesov, na ktoré potrebujú preškoliť zamestnancov a kúpiť stroje. Tak prečo nezvýšiť svoje šance na úspešné zvládnutie projektu? Často si pomyslíte, či by nebolo vhodné zakúpiť pre zamestnancov nejaký kurz, ktorý by zabezpečil, že zvládnu svoju úlohu dobre a že nakoniec "všetko dobre dopadne". Samozrejme, dôležitá je aj cena kurzu. Tu si treba uvedomiť, že aj keď kurzy projektového manažmentu stoja často niekoľko 100€, zvyčajne je táto cena len zlomkom hodnoty, ktorú môžu vyškolení projektoví manažéri svojimi aktivitami ušetriť.

Metodológia projektového riadenia PRINCE2® získava na Slovensku čím ďalej tým väčšiu popularitu. Každoročne absolvuje školenie Prince2® na úrovni Foundation alebo Practitioner niekoľko sto slovenských projektových manažérov. (A dalšie stovky pracovníkov absolvujú kurzy PRINCE2 bez certifikátu). Veľký záujem o školenia je možné pozorovať aj v štátnej správe, kedy veľa pracovníkov zodpovedných za implementáciu projektov z prostriedkov Európskej únie absolvovali školenie a kurzy PRINCE2®.  Najrozšírenejší je online kurz PRINCE2, ktorý môžete realizovať z pohodlia domova.

Na Slovesnku pôsobí viacero školiacich agentúr, ktoré realizujú nielen školenie PRINCE2®, ale aj iné typy školení, ktoré sú certifikované AXELOS. Metodológiu PRINCE2®  Foundation je možné v súčasnosti nielen školiť v angličtine, ale skúšobné testy boli preložené aj do slovenčiny.  Druhú úroveň certifikácie PRINCE2 Practitioner je možné školiť v slovenčine/češtine a v angličtine. Záverečné certifikačné skúšky sa realizujú iba v češtine alebo v angličtine. (Do slovenčiny neboli testy PRINCE2 Practitioner nikdy preložené). 

Aké sú verzie PRINCE2?

V súčasnosti sú na trhu 2 verzie PRINCE2 a to verzia 5 z roku 2009 a verzia 6 z roku 2017. Verzia 5 sa školí v slovenčine a aj certifikácia je v slovenčine, resp. v češtine pre PRINCE2 Practitioner. Verzia 6 sa školí slovensko/anglicky, ale certifikačná skúška je iba v angličtine.