Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Akreditovaný kurz PRINCE2® na MŠ SR

Niektoré vzdelávacie inštitúcie akreditovali svoje kurzy aj na Ministerstve školstva SR. Nevyhnutnou podmienkou však je, aby školiaca inštitúcia mala aj podporu ATO (Autorizovanej školiacej agentúry ATO). Kurzy akreditované Ministerstvom školstva musia plne pokrývať metodiku PRINCE2®. Pokiaľ kurz nie je odsúhlasený akreditovanou školiacou agentúrou, tak hrubo porušuje Copyright, aj napriek tomu, že má akreditáciu Ministerstva školstva SR.

Pri akreditovaných kurzoch sa zvyčajne používajú tie isté prezentačné materiály ako pri štandardných APMG školeniach PRINCE2, preberá sa to isté učivo s rovnakou mierou detailov. Aby kurzy mohli poskytovať akreditáciu MŠ SR, musia sa skončiť záverečnou skúškou. Skúška sa realizuje za rovnakých pravidiel, ako štandardná skúška PRINCE2® Foundation.

Využitie

Akreditované kurzy Ministerstva školstva majú využitie hlavne v štátnej správe. V projektoch, ktoré vyžadujú prítomnosť certifikovaného projektového manažéra môžu akreditačné certifikáty nahradiť plnohodnotný certifikát APMG. Navyše, v niektorých prípadoch štátnej pomoci (napríklad pre uhradení kurzov projektového manažmentu pre zamestnancov) musí mať školiaca inštitúcia akreditáciu Ministerstva školstva a náklady na školenie zamestnancov môžu byť preplatené len po preukázaní realizácie školenia.

Výhody

Jednoznačná výhoda je cena. Pokiaľ nevyžadujete plnohodnotný certifikát APMG, cena akreditovaných školení môže byť až o 50% nižšia.  (Nízka cena je hlavne z dôvodu, že nie je potrebné platiť APMG za realizovanie skúšky a vystavenie certifikátu a taktiež preto, že školitelia školiaci akreditované kurzy sú podstatne lacnejší.) Pretože sa kurzy realizujú z rovnakých materiálov ako akreditované školenia PRINCE2 Foundation, môžete tak vyškoliť svojich pracovníkov metodike PRINCE2 za podstatne nižšie náklady. Navyše niektoré akreditované školiace inštitúcie ponúkajú aj možnosť zvýšiť kvalifikáciu a získať aj plnohodnotný certifikát APMG.