Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

E-learning PRINCE2

Najmodernejšou formou školení v súčasnosti je využitie Internetu pro vzdelávaní nazávané e-learning.Táto forma školenia je obľúbená hlavne preto, že nepožaduje prítomnosť študentov počas vzdelávania na jednom konkrétnom mieste (v školiacej miestnosti) v čase, ktorý stanoví školiaca inštitúcia. E-learning (diaľkové štúdium) je možné realizovať v čase, kedy to najlepšie vyhovuje študentom. 

Výhody e-learning

1. Dĺžka štúdia - študenti si môžu vybrať čas a dĺžku jednotlivých kurzov. Samoštúdium môžu realizovať po večeroch, cez víkendy alebo trebárs aj počas pracovnej doby. V niektorých prípadoch je dĺžka e-learning štúdia obmedzená, ale aj vtedy je zvyčajne tĺžka štúdia niekoľkonásobne dlhšia, ako to býva pri štandardných školeniach v učebni.

2. Priebežné hodnotenie - e-learning kurzy sú zvyčajne koncipované tak, že umožňujú priebežné hodnotenie študentov po každom module (téme a pod.). Hodnotenie sa môže uskutočniť formou testov, ktoré odhalia ihneď nedostatky alebo slabé miesta študentov a navrhnú témy, ktoré sa študenti musia doučiť. Tento postup zabezpečuje, že študenti budú dobre ovládať problematiku kurzu a ľahšie pochopia ďalšie nadväzujúce učivo.

3. Interaktivita - E-learning kurzy umožnujú kedykoľvek prelinkovať (urobiť referenciu) na inú časť uciva, ktorá súvisí s prednášanou (zobrazovanou) látkou. Toto je veľmi pohodlný spôsob, ako je možné vysvetliť témy, ktoré študenti preberali v minulosti a potrebujú si ich zopakovať. Takáto možnosť existuje samozrejme aj v tlačenom manuáli, vyždauje však zložité vyhľadávanie a listovanie v manuáli, ktoré môže finálne viezť k strate času

 

 


/certifikat-skusky-prince2