Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Diaľkový kurz PRINCE2®

Diaľkové kurzy

Diaľkové kurzy sú vo všeobecnosti určené študentom, ktorí nemajaú čas zúčastniť sa dennej formy štúdia, prípadne sú iným spôsobom limitovaní. Niekedy je dôvodom pre diaľkovú formu kurzu aj cena. Treba si však uvedomiť, že diaľkové kurzy majú jednu podstatnú nevýhodu a to je chýbajúci priamy kontakt s lektorom, ktorý je bežný pri dennej forme kurzov.

Diaľkový kurz PRINCE2 existuje kompletne v slovenčine, pričom aj skúška sa realizuje v slovenskom jazyku. Poskytovaný manuál je dvojjazyčný (anglicko-slovenský), takže ak rozumiete anglicky, môžete si pozrieť anglické ekvivalenty použitej terminológie.

Pri diaľkovej forme kurzu máte zvyčajne prideleného Tutora (profesionálny školiteľ PRINCE2), ktorý s vami konzultuje nepochopené oblasti zvyčajne prostredníctvom Emailu alebo telefonického rozhovoru. Táto služba je zvyčajne vyčlenená z rozsahu samotného kurzu PRINCE2 a samostatne spoplatnená.

Kurz PRINCE2®

Diaľkový kurz PRINCE2 sa líši od dennej formy štúdia hlavne tým, že prítomnosť lektora nahradená dodatkovými materiálmi na čítanie. Absencia školiteľa a tvorivé prostredie v prípade denného kurzu PRINCE2® ma za následok aj predĺženie učenia sa o minimálne 50%. Len pre porovnanie, ak denná forma kurzu trvá 3 dni, čo je spolu asi 20 hodín intenzívnej práce, tak diaľkovému kurzu by ste mali venovať minimálne 40 hodín. K tomu je potrebné ešte prirátať čas, ktorý potrebujete na spätné vyhľadávanie odpovedí v manuáli (ktoré by ste sa ináč opýtali školiteľa počas denného kurzu PRINCE2).

Celému štúdiu (aj pri dennej forme kurzu) ešte predchádza samoštúdium, ktoré je odporúčané na minimálne 20 hodín. Z celkovej kalkulácie času stráveného štúdiom PRINCE2 sa pri dennej forme kurzu počíta zhruba so 40 hodinami, zatiaľ čo pri diaľkovom (dištančnom) kurze PRINCE2 to môže byť okolo 100 hodín. Z celkovej štatistiky preto vyplýva, že z hľadiska času ja diaľková forma kurzu PRINCE2 oveľa náročnejšia na čas, výhodou však je, že si určujete, kedy sa budete kurzu PRINCE2 venovať, teda po večeroch a cez víkendy.

Skúška PRINCE2®

Napriek tomu, že budete realizovať diaľkovú formu kurzu PRINCE2, skúšky PRINCE2 Foundation sa budete musieť zúčastniť osobne. V okamihu, keď budete mať pocit, že metodiku ovládate a aj výsledky skúšobných testov budú pozitívne, je potrebné, aby ste si dohodli absolvovanie skúšky PRINCE2. Môžete sa zúčastniť ktorejkoľvek skúšky, ktorú organizuje vaša školiaca agentúra. Skúšku je spravidla potrebné zarezervovať minimálne 2 týždne pred jej konaním, lebo je potrebné nahlásiť do APMG meno kandidáta.

Na zvládnutie kurzu PRINCE2 dištančnou formou spravidla potrebujete 3 mesiace, takže si môžete u Tutora predbežne zarezervavať takýto termín. AK budeme mať pocit, že metodiku ešte neovládate, môžete termín skúšky PRINCE2 ešte viac posunúť. Škúšku PRINCE2 Foundation musíte však realizovať najneskôr do 1 roka od zakúpenia kurzu.

Materiály ku kurzu

K diaľkovému kurzu PRINCE2 dostávate tlačené dokumenty, takže nepotrebujete mať vôbec prístup k Internetu (ak sa nechystáte využívať doplnkové služby, ktoré sú poskytované on-line).

Zoznam poskytovaných materiálov k diaľkovému kurzu PRINCE2:

Predkurzová príprava:

  • Sprievodca samoštúdiom
  • Anglicko-slovenský glosár
  • Zoznam výrazov PRINCE2
  • Mapa procesov PRINCE2
  • slovensko-anglický manuál

Poskytované mateiály sú identické s materiálmi, ktoré poskytujeme študentom na dennú formu štúdia, aby sa mohli pripraviť pred samotnou realizáciou kurzu PRINCE2.

Samotný kurz:

  • Sprievodca diaľkovým kurzom
  • Šanon s priesvitkami denného kurzu a poznámkami
  • Prípadová štúdia
  • 2 sady skúšobných testov