Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Kurzy PRINCE2® bez certifikátu

Niektoré školiace inštitúcie pripravili aj krátke kurzy bez akreditácie. Kurzy trvajú zvyčajne 1 deň. Samozrejme, aj takéto kurzy musia byť schválené ATO (Authorised Training Institution) a musia plne pokrývať metodiku PRINCE2®.
Aký je účel takýchto kurzov?

  1. Predkurzová príprava - zaškolenie účastníkov školenia PRINCE2®, ktorí chcú absolvovať kurz PRINCE2® Foundation a nemajú čas na dlhé hodiny strávené samoštúdiom. Jednodňové školenie môže nahradiť väčšinu času stráveného samoštúdiom a čítaním manuálu. 8 hodín školenia vedeného skúseným školiteľom môžu nahradiť desiatky hodín strávených nad nudným a nepochopiteľným (tak môže začiatočník vidieť texty PRINCE2® manuálom.
  2. Školenie projektových pracovníkov - v mnohých prípadoch sa na projektoch zúčastňujú pracovníci, ktorí nemajú ani základné skúsenosti z projektového riadenia. Títo pracovníci sa len veľmi ťažko zapájajú do práce projektového tímu. Samozrejme toto školenie nie je dostatočné pre projektového manažéra alebo výkonného riaditeľa, ale je postačujúce pre hlavného dodávateľa alebo hlavného odberateľa, prípadne môže byť postačujúce aj pre vedúcich tímov.
  3. Zaškolenie záujmových skupín alebo osôb - v mnohých prípadoch sa o metodiky riadenia projektov zaujímajú študenti, riadiaci pracovníci, pracovníci štátnej správy. Tieto osoby sa nebudú priamo zúčastňovať projektov, ale chcú mať len prehľad o jednej alebo viacerých metodikách,

Tieto kurzy zvyčajne nepoužívajú žiadny oficiálny manuál a zvyčajne sa nekončia ani skúškou. Účastníkom je zvyčajne len vystavené akési potvrdenie o účasti. Výhodou takýchto kurzou je zvyčajne ich cena, nevýhodou je, že sa metodika PRINCE2 preberie len letmo a takisto nie je priestor na precvičovanie praktické ukážky na projektoch študentov.