Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

PRINCE2® Foundation

Certifikát

Základným certifikátom, ktorý môžete získať v metodológii projektového managementu je Foundation (niekedy nesprávne písaný fundation alebo fondation). Certifikát PRINCE2® Foundation má neobmedzenú platnosť a slúži ako doklad o tom, že ste absolvovali školenie a skúšku Foundation  a že ovládate metodológiu PRINCE2® na príslušnej úrovni. Certifikát PRINCE2® Foundation (vydaný APMG®) je uznávaný domácimi aj zahraničnými firmami a aj inštitúciami verejnej a štátnej správy na Slovensku. Získanie Certifikátu oprávňuje nositeľa na jednoročný vstup do systému (internetovej stránky) APMG®, kde môžete získať množstvo zaujímavých informácií (v angličtine) z oblasti riadenia projektov. Podmienkou získania Certifikátu je absolvovanie školenia a úspešné zvládnutie skúšky. Pokiaľ získate predpísaný počet správnych odpovedí, APMG® vám vystaví certifikát približne do 20 dní po absolvovaní skúšky. Certifikát je zvyčajne doručený do školiacej inštitúcie, ktorá realizovala školenie a táto Vám doručí certifikát spolu s oficiálnym bodovým vyhodnotením vašej skúšky.


Školenie

Školenie PRINCE2® Foundation trvá štandardne 3 dni a obyčajne sa realizuje v pondelok až stredu. Štandardný čas školenia je 9:00 až 17:00 s prestávkou na obed a dvomi prestávkami na občerstvenie.
Školenie je svojou intenzitou a rozsahom pomerne náročné a v podstate je možné porovnať ho so štúdiom jedného semestra na vysokej škole. Základný manuál (Managing Successful Projects with PRINCE2®), ktorý sa ku školeniu používa (nie je nevyhnutnou podmienkou) má necelých 300 strán (vrátane príloh). Aby bolo učivo zvládnuteľné v takom krátkom čase, je potrebné sa na školenie pripraviť v rámci predkurzovej prípravy. Domáce samoštúdium sa odhaduje na minimálne 20 hodín. Na uľahčenie samoštúdia si môžete pozrieť videoprezentácie a skrátený manuál, ktorý nájdete na našej stránke. V prípade, ak samoštúdium nerealizujete, riskujete neurobenie záverečnej skúšky alebo aspoň získanie nižšieho bodového ohodnotenia. Niektoré školiace inštitúcie ponúkajú rozšírenie kurzu o 1 deň (spolu potom trvá školenie PRINCE2 Foundation 4 dni), ktorý čiastočne nahrádza samoštúdium. Takisto u niektorých inštitúcií je možné realizovať samostatný 1-dňový kurz PRINCE2 ako prípravu na školenie Foundation.

Skúška

Skúška PRINCE2® Foundation sa zvyčajne realizuje po ukončení školenia, čiže tretí deň kurzu poobede. Počas skúšky musí byť pracovný stôl úplne prázdny. V prípade, že skúšku PRINCE2® Foundation vykonávate v inom jazyku ako materinskom, môžete mať na stole slovník (a takisto získavate nejaký čas na odpovede navyše).
Skúška trvá 60 minút plus máte extra čas na administratívne záležitosti (vyplnenie kandidátskych čísiel, prenesenie odpovedí do odpoveďového hárku). Záverečný test PRINCE2 Foundation obsahuje 75 otázok, z ktorých 70 otázok sú testovacie otázky a zvyšných 5 sú cvičné (cvičné otázky môžu byť rozmiestnené kdekoľvek v teste a nie sú nijako označené).
Na úspešné zvládnutie skúšky PRINCE2 Foundation, musíte správne odpovedať minimálne na 50% testovacích otázok. Nakoľko však neviete, ktoré otázky sú cvičné, až odpovedanie na 40 otázok vám zaručuje, že urobíte skúšku a získate certifikát PRINCE2 Foundation.
Skúška má charakter testu, v ktorom sú 4 odpovede, z ktorých je vždy len jedna správna odpoveď. Na našej stránke môžete uskutočniť plmohodnotný test PRINCE2 Foundation, pričom môžete získať aj vyhodnotenie testu spolu s návodmi, kde ste urobili chybu a kde sa musíte zlepšiť.
Vyhodnotenie testu PRINCE2 Foundation sa uskutoční ihneď po ukončení skúšky, takže na výsledok nemusíte dlho čakať. V prípade, že v teste nedosiahnete predpísaný počet správnych odpovedí, máte právo skúšku opakovať.