Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Školenia a kurzy PRINCE2®

Všetci realizujeme projekty, aj keď si to nie vždy uvedomujeme. Aj typicky výrobné firmy občas realizujú rekonštrukcie, kupujú nové stroje alebo zavádzajú efektívny softvér. A čo tak poskytovatelia služieb? Pizzeria zavádza novú službu donášky pizze domov, kaderníctvo rozširuje ponuku o nové typy účesov, na ktoré potrebujú preškoliť zamestnancov a kúpiť stroje. Tak prečo nezvýšiť svoje šance na úspešné zvládnutie projektu? Často si pomyslíte, či by nebolo vhodné zakúpiť pre zamestnancov nejaký kurz, ktorý by zabezpečil, že zvládnu svoju úlohu dobre a že nakoniec "všetko dobre dopadne". Samozrejme, dôležitá je aj cena kurzu. Tu si treba uvedomiť, že aj keď kurzy projektového manažmentu stoja často niekoľko 100€, zvyčajne je táto cena len zlomkom hodnoty, ktorú môžu vyškolení projektoví manažéri svojimi aktivitami ušetriť.

Metodológia projektového riadenia PRINCE2® získava na Slovensku čím ďalej tým väčšiu popularitu. Každoročne absolvuje školenie Prince2® na úrovni Foundation alebo Practitioner niekoľko sto slovenských projektových manažérov. (A dalšie stovky pracovníkov absolvujú kurzy PRINCE2 bez certifikátu). Veľký záujem o školenia je možné pozorovať aj v štátnej správe, kedy veľa pracovníkov zodpovedných za implementáciu projektov z prostriedkov Európskej únie absolvovali školenie a kurzy PRINCE2®. Okrem certifikačných školení APMG sa často realizujú aj kurzy PRINCE2, ktorých cieľom je naučiť metodiku bez potreby vydania certifikátu PRINCE2 Foundation alebo Practitioner. Najrozšírenejší je jednodňový kurz PRINCE2, ktorý v zrýchlenej forme preberie celú metodiku. Netradičnou formou je aj diaľkový (dištančný) kurz PRINCE2, pri ktorom nie je potrebné sedieť permanentne v školiacej miestnosti, ale zúčastníte sa len záverečnej skúšky.

Na Slovesnku pôsobí viacero školiacich agentúr, ktoré realizujú nielen školenie PRINCE2®, ale aj iné typy školení, ktoré sú certifikované APMG®. Metodológiu PRINCE2®  Foundation je možné v súčasnosti nielen školiť v slovenčine, ale aj skúšobné testy boli preložené do Slovenčiny.  V minulosti viac prevládal záujem o slovensky hovoriacich školiteľov, avšak z dôvodu, že  skúška PRINCE2® Practitioner sa realizuje len v angličtine, je rovnaký záujem aj o školenia kompletne realizované anglickým lektorom. Okrem kurzov PRINCE2® ponúka APMG® aj kurzy ITIL® (Information Technology Infrastructure Library), P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices), MSP® (Managing Successful Programmes) a mnoho ďalších špecializovaných projektov. O tieto projekty (s výnimkou ITIL®) je pomerne malý záujem a preto je pomerne zriedkavé, že sa tieto školenia realizujú na Slovensku a zvyčajne musia záujemcovia cestovať na školenie do zahraničia.

Všetky certifikované školenia APMG® sú pomerne drahé a preto je možné nájsť aj lacnejší, jednoduchší, a pohodlnejší spôsob, ako môžete získať základné znalosti projektového managementu. bet certifikátu APMG®. Táto stránka nenahrádza plnohodnotné školenie PRINCE2®, môže vás však pripraviť na realizovanie školenia PRINCE2 Foundation, podstatne vám zjednoduší samoštúdium a výrazne zvýši vaše šance na získanie dobrého bodového ohodnotenia v záverečnom teste. Navyše, pokiaľ sa zúčastňujete v akýchkoľvek projektov, po preštudovaní našej stránky budete poznať detailne projektovú terminológiu a samozrejme, budete poznať svoje povinnosti a právomoci v projektoch riadených metodológiou PRINCE2®.