Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Školiace inštitúcie

V súčasnosti je možné tvrdiť, že na Slovensku existuje dostatok inštitúcií poskytujúch kurzy PRINCE2 a preto je vždy možné vybrať si jednak z rôznych dátumov, cien, ale aj kvality.
Spoločnou črtou všetkých školiteľkých firiem je rozsah metodológie. V priebehu 3 školiacich dní musí školiaca agentúra  prebrať všetku predpísanú látku na zodpovedajúcej úrovni. Školiace materiály každej školiacej spoločnosti musia byť schválené APMG, takže sa nemusíte obávať, že školenie nepokryje celú metodiku.
V čom môžu byť rozdiely?

  1. Samotné prezentačné materiály si pripravuje každá školiaca agentúra (a schvaľuje ich APMG). Môžu sa preto líšiť rozsahom, prevedením, farebnosťou a podobne.
  2. Rozsahom a hĺbkou detailu jednotlivých preberaných oblastí. Každá školiteľská firma sa môže sústrediť na inú úroveň detailov v každej oblasti.
  3. Sprievodné poznámky k prezentáciám. Je na zvážení školiacej inštitúcie aký rozsah poznámok pripojí ku každému prezentovanému snímku. Tieto poznámky sú zároveň poznámkami pre študenta a mali by rozpisovať detailnejšie problematiku, ktorá je na snímke.
  4. Harmonogram školenia - každá vzdelávacia inštitúcia si môže upraviť harmonogram školenia podľa vlastných potrieb. Určitá flexibilita umožňuje ľubovoľne rozložiť čas medzi opakovaním prebranej látky, riešením prípadovej štúdie (Case study) alebo rozoberaním konkrétnych projektov účastníkov.
  5. Jazyk školenia - v súčasnosti je možné realizovať školenie aj skúšku PRINCE2 Foundation v slovenčine, takže väčšina školiacich organizácií školí v slovenčine. Niektoré kurzy môžu organizovať aj školiace firmy z Českej republiky a tam je školiacim jazykom čeština. Niektoré školiace firmy používajú školiteľov z Veľkej Británie a v takom prípade je školiacim jazykom angličtina. Toto je výhodné hlavne vtedy, ak si chcete urobiť certifikát PRINCE2 Practitioner, pretože tam je celá skúška kompletne v angličtine, takže si účastníci zvykajú na používanie angličtiny už počas školenia.
  6. Termíny - každá školiaca inštitúcia organizuje školenia v iných termínoch. Môžete si preto vybrať termín, ktorý Vám najlepšie vyhovuje.
  7. Miesto konania - väčšina otvorených kurzov sa koná v Bratislave. Výnimočne sa otvorené kurzy oorganizujú aj v iných mestách. Je to spôsobené hlavne tým, že mimo Bratislavy je veľmi ťažko naplniť minimálny počet účastníkov pre daný termín, čím sa školenie stáva pre školiteľkú organizáciu nerentabilné. Pri zvažovaní účasti na kurze si preverte, ako dlho vám bude trvať dochádzanie, prípadne koľko bude stáť ubytovanie v mieste konania kurzu.
  8. Cena -ceny kurzov PRINCE2 sú približne rovnaké, rozdiely môžu predstavovať zhruba 10-20%. Výnimku tvoria kurzy akreditované na MŠ SR, kde nezískavate priamo aj certifikát APMG. Pri týchto kurzoch je cena zhruba polovičná pri rovnakom objeme prebraného učiva.

Prehľad školiacich inštitúcií: