Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Templates - Vzory dokumentov PRINCE2®

Prinášame Vám kompletný zoznam dokumentov, ktoré môžete potrebovať ak budete riadiť projekty metodikou PRINCE2®. Každý z dokumentov je vzorom, ktorý si môžete ďalej upravovať.

PRINCE2 Methodology Diagram
Mapa procesov
PRINCE2 Business Case
Zdôvodnenie projektu
PRINCE2 Issue Register
Register
PRINCE2 Configuration Management Strategy
Stratégia riadenia onfigurácií
PRINCE2 Risk Register
Register rizík
PRINCE2 Benefits Review Plan
Plán vyhodnotenia prínosov
PRINCE2 Configuration Item Record
Záznam o konfiguračnej položke
PRINCE2 Highlight Report
Správa o stave etapy
PRINCE2 Exception Report
Správa o výnimke
PRINCE2 Project Product Description
Popis produktu projektu
PRINCE2 Product Status Account
Výkaz stavu produktov
PRINCE2 Work Package
Pracovný balík
PRINCE2 End Stage Report
Správa o ukončení etapy
PRINCE2 Lessons Report
Správa o ponaučeniach
PRINCE2 Project Initiation Documentation
Projektová iniciačná dokuemntácia
PRINCE2 Quality Management Strategy
Stratégia riadenia kvality
PRINCE2 End Project Report
Správa o ukončení projektu
PRINCE2 Communication Management
Strategy, Stratégia riadenia komunikácie
PRINCE2 Quality Register
Register kvality
PRINCE2 Product Description
Popis produktu
PRINCE2 Lessons Log
Zoznam ponaučení
PRINCE2 Checkpoint Report
Správa o stave Pracovného balíka
PRINCE2 Plan
Plán
PRINCE2 Issue Report
Správa o probléme (otvorenom bode)
PRINCE2 Risk Management Strategy
Stratégia riadenia rizík
PRINCE2 Project Brief
Zadanie projektu
PRINCE2 Daily Log
Denník Projektového manažéra
   

 Viac tu