Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Správa o stave pracovného balíka - Checkpoint Report

Správa o stave pracovného balíka (Checkpoint report, alebo správa o kontrolnom bode) sa používa na podávanie správ, v stanovených intervaloch, o pokračovaní prác na Pracovnom balíku a o stave Pracovného balíka.

Obsah správy o Stave pracovného balíka by mal pokrývať nasledovné oblasti:

  • odporúčania z predchádzajúceho obdobia
  • stav v tomto období
  • čo sa bude diať v nasledovnom období
  • stav tolerancií Pracovného balíky
  • problémy a riziká

Správa o stave pracovného balíka je odvodená od:

  • Pracovného balíka
  • Plánu tímu
  • Odporúčaní predchádzajúcej správy

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


A Checkpoint Report is used to report, at a frequency defined in the Work Package, the status of the Work Package.
Contents The Checkpoint Report should cover the following topics.
Follow ups from previous periods
This Reporting Period
Next Reporting Period
Work Package Tolerance Status
Issues and Risks
Advice The Checkpoint Report is derived from the: Work Packages; Team Plan and actuals and the previous Checkpoint Report