Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Správa o probléme - Issue Report

Správa o probléme (Issue report, niektoré zdroje uvádzajú preklad "Správa o otvorenom bode") je správa obsahujúca popis, vyhodnotenie dopadu a odporúčania pre žiadosť o zmenu, Odchýlku od špecifikácie alebo problém/obavu. Je vytváraná len pre tie problémy (otvorené body), ktoré vyžadujú formálne riešenie.
Správa sa vytvára vtedy, keď je zachytený problém (otvorený bod) a aktualizovaná po tom ako bol problém vyhodnotený a boli identifikované riešenia na jeho nápravu. Správa o probléme je neskôr doplnená tak, aby zaznamenávala aké riešenie bolo prijaté a definitívne aktualizovaná po tom, ako bolo dané riešenie implmentované a problém bol uzavretý (vyriešený)

Správa o probléme môže byť odvodená od nasledovných dokumentov:

  • Správa o stave etapy
  • Sprava o stave pracovného balíka
  • Správa o ukončení etapy
  • Plán etapy
  • Register kvality
  • Register rizík
  • Zoznam ponaučení

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

An Issue Report is a report containing the description, impact assessment and recommendations for a request for change, off-specification or a problem/concern. It is only created for those issues that need to be handled formally.
The report is initially created when capturing the issue, and updated both after the issue has been examined and when proposals are identified for issue resolution. The Issue Report is later amended further in order to record what option was decided upon, and finally updated when the implementation
has been verified and the issue is closed.

The Issue Report is derived from the: Highlight Report(s), Checkpoint
Report(s) and End Stage Report(s); Stage Plan together with actual values
and events; Users and supplier teams working on the project; The application
of quality controls; Observation and experience of the processes; Quality
Register, Risk Register and Lessons Log; and Completed Work Packages.