Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Zoznam ponaučení - Lessons log

Zoznam ponaučení (Lesson log - starší preklad Záznam o ponaučeniach) je úložiskom ponaučení, ktoré sa môžu využiť v tomto projekte alebo v budúcich projektoch. Niektoré ponaučenia môžu pochádzať z iných projektov a môžu byť zachytené v Zozname ponaučení ako vstup do projektových stratégií a plánov. Niektoré ponaučenia môžu pochádzať zo samotného projektu - kde nejaká nová skúsenosť (pozitívna alebo negatívna) môže byť odovzdaná prostredníctvo Správy o ponaučeniach.

Odvodené od:

  • Správy o ponaučeniach iných projektov
  • Mandát projektu alebo Zadanie projektu
  • Denník
  • Register problémov
  • Register kvality, Register rizík
  • Správy o stave pracovného balíka
  • Správy o stave etapy
  • Ukončené Pracovné balíky
  • Plán etapy
  • Pozorovania a skúsenosti z Projektových procesov


Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie "The Lessons Log is a project repository for lessons that apply to this project or future projects. Some lessons may originate from other projects and should be captured on the Lessons Log for input to the project’s strategies and plans. Some lessons may originate from within the project - where new experience (both good and bad) can be passed on to others via a Lessons Report.
"


Page 3 contains the Lessons Learned Log


"Derivation:
- Lessons Reports from other projects
- Project mandate or Project Brief
- Daily Log, Issue Register, Quality Register and Risk Register
- Checkpoint Reports and Highlight Reports
- Completed Work Packages
- Stage Plans with actuals
- Observation and experience of the project’s processes.
"