Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Mapa procesov - Methodology diagram PRINCE2®

Procesy tvoria v PRINCE2® podstatnú časť metodológia a predstavujú činnosti z chronologického hľadiska. PRINCE2® definuje 7 procesov:

  • Predprojektová príprava - Starting Up a Project (SU)
  • Strategické riadenie projektu - Directing a Project (DP
  • Iniciácia projektu - Initiation a Project (IP)
  • Riadenie etapy - Controlling a Stage (CS)
  • Riadenie dodávky produktu - Managing Product Delivery (MP)
  • Riadenie hraníc etapy - Managing a Stage boundary (SB)
  • Ukončenie projektu - Closing a Project (CP)

Procesy predstavujú štruktúrovanú sadu aktivít navrhnutých aby splnili špecifické ciele. Niektoré procesy sa v projekte realizujú len raz, iné procesy sa cyklicky opakujú v závislosti od počtu etáp v projekte, od počtu výnimiek, Ad-Hoc rozhodnutí a podobne. Existuje viacero možností, ako sa dajú procesy PRINCE2 zobraziť, preto naša procesná mapa prestavuje len jedno z riešení.

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie