Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Popis produktu - Product Description

Účelom Popisu produktu je:

 • pochopiť význam produktu, jeho účel a vzhľad
 • definovať, kto bude  používať produkt
 • identifikovať zdroje informácií alebo dodávok pre produkt
 • umožniť identifikáciu aktivít na vyrobenie, preskúmanie a schválenie produktu
 • definovanie ľudí alebo schopnosti vyžadovaných na vytvorenie, preskúmanie  a schválenie produktu

Obsah dokumentu Popis Produktu by mal pokrývať nasledujúce oblasti.

 • Účel
 • Zloženie
 • Odvodenie
 • Formát a prezentácia
 • Požadované zručnosti na vývoj
 • Zodpovednosti za kvalitu

Popis produktu je odvodený od Hierarchickej štruktúry produktov, konečných užívateľov produktu, Stratégie riadenia kvality a Stratégie riadenia konfigurácií.
 

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

Overview

Purpose A Product Description is used to:
· Understand the detailed nature, purpose, function and appearance of the product
· Define who will use the product
· Identify the sources of information or supply for the product
· Identify the level of quality required of the product
· Enable identification of activities to produce, review and approve the product
· Define the people or skills required to produce, review and approve the product.


Contents A Product Description should cover the following topics.
Purpose
Composition
Derivation
Format and Presentation
Development Skills Required
Quality Criteria
Quality Tolerance
Quality Method
Quality Skills Required
Quality Responsibilities


Advice - A product Description is derived from the Product breakdown structure, The end-users of the product, Quality Management Strategy and the Configuration Management Strategy.