Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Register kvality - Quality Register

Register kvality je používaný na sumarizáciu všetkých aktivít manažmentu kvality, ktoré sú plánované alebo sa uskutočnili a poskytuje informácie do Správy o konci etapy a Správy o konci projektu.

Účelom Registra kvality je:

  • Vytvoriť unikátnu referenciu o každej aktivite týkajúcej sa kvality
  • Fungovať ak zoznam všetkých záznamov o kvalite produktu
  • Predstavovať sumár pre množstvo a typ uskutočnených kvalitatívnych aktivít

Register kvality je odvodený od:

  • Formát a zloženie bude definované v Stratégii riadenia kvality
  • Záznamy sa robia keď sa zapisujú kvalitatívne aktivity do Plánu etapy pre súčasnú etapu
  • Môžu byť aktualizované, keď sa bude vytvárať Plán tímu


Ostatné informácie pochádzajú za aktuálneho vývoja pri realizovaní kvalitatívnych aktivít.
Produkt sa považuje za hotový, kedy sa uskutočnili všetky opravné akcie.

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


"A Quality Register is used to summarize all the quality management activities that are planned or have taken place, and provides information for the End Stage Reports and End Project Report. Its purpose is to:
- Issue a unique reference for each quality activity
- Act as a pointer to the quality records for a product
- Act as a summary of the number and type of quality activities undertaken.
"


Page 3 contains the Quality Log


"Derivation:
- The format and composition of the Quality Register will be defined in the Quality Management Strategy
- Entries are made when a quality activity is entered on a Stage Plan for the current management stage. It may be updated when a Team Plan is created
- The remaining information comes from the actual performance of the quality activity
- The sign-off date is when all corrective action items have been signed off.
"