Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Register problémov - Issue Register

Účelom Registra problémov (Otvorených bodov, otvorených otázok) je zachytiť a udržiavať informácie o všetkých problémoch, ktoré musia byť riešené formálne. Register problémov by mal byť pravidelne monitorovaný Projektovým Manažérom.

Na strane 3 sa nachádza zoznam problémov

Formát a zloženie Registra problémov je popísaná v Stratégii riadenia konfigurácií, záznamy sa do Registra problémov robia v okamihu keď sa vyskytne nový problém a Register problémov je aktualizovaný podľa toho, ako sa nový problém vyvíja. Akonáhle sa problém vyrieši, záznam v Registri problémov sa označí ako "uzavretý" (Preto nie je vhodný preklad "Otvorený bod", lebo jeho plný názov by bol "Uzavretý Otvorený bod").
 

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


The Purpose of the Issue Register is to capture and maintain information on all of the issues that are being formally managed.  The Issue Register should be monitored by the Project Manager on a regular basis


Page 3 contains the Issue Log


"Derivation:
- The format and composition of the Issue Register will be defined in the Configuration Management Strategy
- Entries are initially made on the Issue Register once a new issue has been raised
- The Issue Register is updated as the issue is progressed.  Once the issue has been resolved, the entry in the Issue Register is closed."