Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Správa o stave etapy - Hight Report

Správa o stave etapy saa používa na to, aby poskytla Riadiacemu výboru (a prípadne aj iným účastníkom projektu) sumár situácie v etape v definovaných  intervaloch. Riadiaci výbor využíva správu na monitorovanie etapy a pokroku v projekte. Projektový manažér ju tiež využíva, aby informoval Riadiaci výbor o akýchkoľvek potenciálnych problémoch alebo oblastiach, kde by mohol Riadiaci výbor pomôcť.

Správa o stave etapy by mala pokryť nasledovné oblasti:

 • Sumarizáciu stavu
 • Súčasné perióda reportovania
 • Budúca perióda reportovania (čo sa plánuje v ďalšej perióde)
 • Stav tolerancií projektu a etapy
 • žiadosti o zmenu
 • Kľúčové probllémy a riziká
 • Správa o ponaučeniach (ak sa požaduje)

Správa o stave etapy je odvodená od:

 • Projektovej iniciačnej dokumentácie
 • Správ o stave pracovného balíka
 • Registra problémov
 • Registra kvality
 • Registra rizík
 • Plánu etapy a aktuálneho vývoja
 • Stratégie riadenia komunikácie

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

A Highlight Report is used to provide the Project Board (and possibly other stakeholders) with a summary of the stage status at intervals defined by them. The Project Board uses the report to monitor stage and project progress. The Project Manager also uses it to advise the Project Board of any potential problems or areas where the Project Board could help.

The Highlight Report should cover the following topics. 
Status Summary
This Reporting Period
Next Reporting Period
Project and Stage Tolerance Status
Requests for Change
Key Issues and Risks
Lessons Report (if appropriate)


The Highlight Report is derived from the: Project Initiation Documentation; Checkpoint Reports; Issue Register, Quality Register and Risk Register; Stage Plan and actuals: and Communication Management Strategy

The Highlight Report can take a number of formats, including: Presentation to the Project Board (physical meeting or conference call); Document or email to the Project Board; Entry in a project management tool.
.

The following quality criteria should be observed:
•    The level and frequency of progress reporting required by the Project Board is right for the stage and/or project
•    The Project Manager provides the Highlight Report at the frequency, and with the content, required by the Project Board
•    The information is timely, useful, accurate and objective
•    The report highlights any potential problem areas.