Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Spáva o ukončení projektu - End Project Report

Spáva o ukončení projektu sa používa počas procesu n vyhodnotenie, ako sa vyvíjal projekt oproti pôvodnej verzii Projektovej Iniciačnej dokumentácie, ktorá bola použitá na jeho schválenie. Takisto umožňuje:

 • Odovzdanie ponaučení, ktoré môžu byť použité v iných projektoch
 • Odovzdanie detailov o nedokončenej práci, pokračujúcich rizikách alebo potenciálnych modifikáciách produktu pre skupinu, ktorá bude zodpovedná za budúcu podporu projektových produktov počas ich prevádzky.

Správa o ukončení projektu by mala pokrývať nasledovné oblasti:

 • Správa Projektového manažéra
 • Vyhodnotenia Zdôvodnenia projektu
 • Vyhodnotenie Cieľov projektu
 • Vyhodnotenie výkonu projektového tímu
 • Správa o ponaučeniach
 • Vyhodnotenie produktov


Správa o ukončení projektu je odvodená od:

 • Projektovej iniciačnej dokumentácie
 • Zdôvodnenia projektu
 • Plánu projektu
 • Plánu vyhodnocovania prínosov
 • Registra problémov
 • Registra kvality a registra rizík
 • Správy o ponaučeniach
 • Správ o ukončení utapy (Správ o výnimkách, ak sa vytvorili)

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


An End Project Report is used during project closure to review how the project performed against the version of the Project Initiation Documentation used to authorize it. It also allows the:
•    Passing on of any lessons that can be usefully applied to other projects
•    Passing on of details of unfinished work, ongoing risks or potential product modifications to the group charged with future support of the project’s products in their operational life.

The End Project Report should cover the following topics. 
Project Manager’s report    3
Review of the Business Case    3
Review of Project Objectives    3
Review of Team Performance    4
Lessons Report    4
Review of Products    5


The End Project Report is derived from the: Project Initiation Documentation; Business Case; Project Plan; Benefits Review Plan; Issue Register, Quality Register and Risk Register; Lessons Report and End Stage Reports (and Exceptions Reports, if applicable).

An End Project Report can take a number of formats, including presentation to the Project Board (physical meeting or conference call), as a document or email issued to the Project Board or as an entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    Any abnormal situations are described, together with their impact
•    At the end of the project, all issues should either be closed or become the subject of a follow-on action recommendation
•    Any available useful documentation or evidence should accompany the follow-on action recommendation(s)
•    Any appointed Project Assurance roles should agree with the report.