Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Správa o výnimke - Exception report

Správa o výnimke sa vytvára, keď sa predpokladá, že Plán etapy alebo Plán projektu prekročí stanovené tolerancie. Pripravuje ju Projektový manažér, aby informoval Riadiaci výbor o situácii a aby poskytol možnosti a odporúčania na spôsob, ako mám projekt pokračovať.

Správa o výnimke by mala pokrývať nasledovné oblasti:

 • Nadpis
 • Príčina
 • Dôsledky
 • Možnosti
 • Odporúčania
 • Ponaučenia

Správa o výnimke je odvodená od:

 • Súčasného plánu a vývoja
 • Registra problémov
 • Registra rizík
 • Registra kvality
 • Správ o stave etapy
 • Správ o stave pracovného balíka
 • rady Riadiaceho výboru ohľadom externých udalostí, ktoré ovplyvňujú projekt

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


An Exception Report is produced when a Stage Plan or Project Plan is forecast to exceed tolerance levels set. It is prepared by the Project Manager in order to inform the Project Board of the situation, and to offer options and recommendations for the way to proceed.


The Exception Report should cover the following topics. 
Title   
Cause 
Consequences 
Options
Recommendation  
Lessons


The Exception Report is derived from the: Current plan and actuals; Issue Register, Risk Register and Quality Register; Highlight Reports (for stage/project-level deviations) or Checkpoint Reports (for team-level deviations) and Project Board advice of an external event that affects the project.

An Exception Report can take a number of formats, including as an Issue raised at a minuted progress review (physical meeting or conference call), as a document or email issued to the next-higher level of management or as an entry in a Project Management Tool. For urgent exceptions, it is recommended that the Exception Report is oral in the first instance, and then followed-up in the agreed format.

The following quality criteria should be observed:
•    The current plan must accurately show the status of time and cost performance
•    The reason(s) for the deviation must be stated, the exception clearly analysed, and any impacts assessed and fully described
•    Implications for the Business Case have been considered and the impact on the overall Project Plan has been calculated
•    Options are analysed (including any risks associated with them) and recommendations are made for the most appropriate way to proceed
•    The Exception Report is given in a timely and appropriate manner.