Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Stratégia riadenia komunikácie - Communication Management Strategy

Stratégia riadenia komunikácie obsahuje popis prostriedkov a frekvencie komunikácie k exeterným aj interným účastníkom projektu. Uľahčuje zapájanie účastníkov prostredníctvom vytvorenia obojsmerného a kontrolovaného toku informácií.

Stratégia riadenia komunikácie by mala obsahovať nasledovné okruhy:

 • Úvod
 • Komunikačná procedúra
 • Nástroje a techniky
 • Záznamy
 • Podávanie správ
 • Načasovanie komunikačných aktivít
 • Analýzy účastníkov
 • Informačné potreby

Stratégia riadenia komunikácie je odvodená od:

 • Komunikačných stratégií na úrovni podniku (pravidiel na zverejnenie pre externé firmy)
 • Informačná stratégia na úrovni programu
 • Ostatné komponenty Projektovej Iniciačnej dokumentácie (Obzvlášť štruktúra projektového teamu, Stratégia riadenia rizík, Stratégia riadenia kvality a Stratégia riadenia konfigurácií)
 • Semináte/neformálne stretnutia s účastníkmi
 • Analýzy účastníkov


Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


A Communication Management Strategy contains a description of the means and frequency of communication to parties both internal and external to the project. It facilitates engagement with stakeholders through the establishment of a controlled and bi-directional flow of information.

The Communication Management Strategy should cover the following topics. 
Introduction   
Communications Procedure
Tools and Techniques   
Records   
Reporting 
Timing of Communication Activities   
Roles and Responsibilities   
Stakeholder Analysis   
Information Needs   


The Communication Management Strategy is derived from the: Corporate communications policies (e.g. rules for disclosure for publicly listed companies); The programme’s information management strategy; Other components of the Project Initiation Documentation (in particular the project management team structure, the Risk Management Strategy, Quality Management Strategy and Configuration Management
Strategy); Facilitated workshops/informal discussions with stakeholders; and Stakeholder analysis.
A Communication Management Strategy can take a number of formats, including: Stand-alone product or a section in the Project Initiation Documentation; Document, spreadsheet or mindmap; Entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    All stakeholders have been identified and consulted for their communication requirements
•    There is agreement from all stakeholders about the content, frequency and method of communication
•    A common standard for communication has been considered
•    The time, effort and resources required to carry out the identified communications have been allowed for in Stage Plans
•    The formality and frequency of communication is reasonable for the project’s importance and complexity
•    For projects that are part of a programme, the lines of communication, and the reporting structure between the project and programme, have been made clear in the Communication Management Strategy
•    The Communication Management Strategy incorporates corporate communications facilities where appropriate (e.g. using the marketing communications department for distributing project bulletins)