Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Stratégia riadenia konfigurácií - Configuration Management Strategy

Stratégia riadenia konfigurácií sa používa na identifikovane ako a kým budú produkty projektu kontrolované a chránené. Stratégia odpovedá na nasledovné otázky:

 • Ako a kde budú projektové produkty uložené
 • Aká bezpečnosť a možnosť návratu produktu bude implementovaná
 • Ako budú produkty, varianty a verzie identifikované
 • Ako budú kontrolované zmeny produktov
 • Kde sa bude nachádzať zodpovednosť za manažment konfigurácií

Stratégia riadenia konfigurácií by mala pokryť nasledujúce oblasti

 • Úvod
 • Procedúry riadenia konfigurácií
 • Procedúry na kontrolu problémov a zmien
 • Nástroje a techniky
 • Záznamy
 • Podávanie správ
 • Časovanie aktivít riadenia konfigurácií  a kontoly zmien
 • Roly a zodpovednosti
 • Stupnice pre prioritu a závažnosť

Stratégia riadenia konfigurácií je odvodená od:

 • Zákazníkove očakávania kvality
 • Podnikový systém riadenia konfigurácií (napr. používaný software na riadenie konfigurácií alebo požadovaný užívateľom)
 • Systém riadenia kvality dodávateľa
 • Stratégia riadenia kvality programu a systém riadenia informácií (ak sa používa)
 • Systém riadenia kvality užívateľa
 • Systém riadenia kvality dodávateľa
 • Špecifické potreby produktu projektu a prostredia
 • Štruktúra projektového riadiaceho tímu (na identifikovanie tých,, ktorí majú zadpovednosť za riadenie konfigurácií)
 • Organizovanie seminárov a diskusie

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

A Configuration Management Strategy is used to identify how, and by whom, the project’s products will be controlled and protected. It answers the questions:
•    How and where the project’s products will be stored
•    What storage and retrieval security will be put in place
•    How the products and the various versions and variants of these will be identified
•    How changes to products will be controlled
•    Where responsibility for configuration management will lie.
The Configuration Management Strategy should cover the following topics. 
Introduction    4
Configuration Management Procedure    4
Issue and Change Control Procedure    4
Tools and Techniques    4
Records    4
Reporting    5
Timing of Configuration Management and Issue and Change Control Activities    5
Roles and Responsibilities    5
Scales for Priority and Severity    5


The Configuration Management Strategy is derived from the: The customer’s quality expectations; Corporate configuration management system (e.g. any configuration management software in use or mandated by the user);    Programme Quality Management Strategy and information management strategy (if applicable); The user’s quality management system; The supplier’s quality management system; Specific needs of the project’s product(s) and environment; Project management team structure (to identify those with configuration management responsibilities) and Facilitated workshops and informal discussions.

A Configuration Management Strategy can take a number of formats, including: Stand-alone document or a section in the Project Initiation Document; Entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    Responsibilities are clear and understood by both user and supplier
•    The key identifier for the project’s product(s) is defined
•    The method and circumstances of version control are clear
•    The strategy provides the Project Manager with all the product information required
•    The corporate or programme strategy for configuration management has been considered
•    The retrieval system will produce all required information in an accurate, timely and usable manner
•    The project files provide the information necessary for any audit requirements
•    The project files provide the historical records required to support any lessons
•    The chosen Configuration Management Strategy is appropriate for the size and nature of the project
•    Resources are in place to administer the chosen method of configuration management
•    The requirements of the operational group (or similar group to whom the project’s product will be transitioned) should be considered.