Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Stratégia riadenia kvality - Quality Management Strategy

Stratégia riadenia kvality sa používa na definovanie kvalitatívnych techník a noriem, ktoré sa budú aplikovať, rôznych zodpovedností na dosiahnutie  požadovaných kvalitatívnych úrovní počas projektu.

Stratégia riadenia kvality by mala pokryť nasledovné oblasti:

 • Úvod
 • Procedúra riadenia kvality
 • Nástroje a techniky
 • Záznamy
 • Podávanie správ
 • Načasovanie aktivít
 • Úlohy a zodpovednosti

Stratégia riadenia kvality je odvodená od:

 • Zadanie projektu
 • Štruktúra projektového tímu (úlohy a zodpovednosti)
 • Popis produktu projektu (pre zákazníkove očakávania kvality a akceptačné kritériá)
 • Podnikové štandardy
 • Dodávateľov a odberateľov systém riadenia kvality
 • Požiadaviek na riadenie konfigurácií
 • Pozžiadaviek na kontrolu zmien
 • Podnikové alebo programové stratégie
 • Semináre a neformálne stretnutia

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie


A Quality Management Strategy is used to define the quality techniques and standards to be applied, and the various responsibilities for achieving the required quality levels, during the project.

The Quality Management Strategy should cover the following topics. 
Introduction
Quality Management Procedure
Tools and Techniques
Records
Reporting
Timing of Quality Management Activities
Roles and Responsibilities 


The Quality Management Strategy is derived from the: Project Board; Project Brief, Project management team structure (for roles and responsibilities), Project Product Description (for the customer’s quality expectations and acceptance criteria); Organizational standards; Supplier and customer quality management systems; Configuration management requirements; Change control requirements; Corporate or programme strategies; Facilitated workshops and informal discussions.

A Quality Management Strategy can take a number of formats, including: Stand-alone document or a section in the Project Initiation Document; Entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    The strategy clearly defines ways in which the customer’s quality expectations will be met
•    The defined ways are sufficient to achieve the required quality
•    Responsibilities for quality are defined up to a level that is independent of the project and Project Manager
•    The strategy conforms to the supplier’s and customer’s quality management systems
•    The strategy conforms to the corporate or programme quality policy
•    The approaches to assuring quality for the project are appropriate in the light of the standards selected.