Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Stratégia riadenia rizík- Risk Management Strategy

Stratégia riadenia rizík popisuje špecifické techniky riadenia rizík a štandardy, ktoré budú aplikované a zodpovednosti na dosiahnutie efektívnych procesúr riadenia rizík.

Stratégia riadenia rizík by mala pokryť nasledovné oblasti:

 • Úvod
 • Procedúra riadenia rizík
 • Nástroje a techniky
 • Záznamy
 • Podávanie správ
 • Časovanie aktivít riadenia rizík
 • Roly a zodpovednosti
 • rebríčky závažnosti
 • Blízkosť
 • Kategórie rizík
 • Odpovede na riziká
 • Indikátory včasného upozornenia
 • Tolerancie rizík
 • Rozpočet na riziká

Stratégia riadenia rizík je odvodená od:

 • Zadania projektu
 • Zdôvodnenia projektu
 • Programového/podnikového sprievodcu riadením rizík
 • Stratégií

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

 


A Risk Management Strategy describes the specific risk management techniques and standards to be applied and the responsibilities for achieving an effective risk management procedure.

The Risk Management Strategy should cover the following topics. 
Introduction    3
Risk Management Procedure    3
Tools and Techniques    3
Records    4
Reporting    4
Timing of Risk Management Activities    4
Roles and Responsibilities    4
Scales    5
Proximity    5
Risk Categories    5
Risk Response Categories    5
Early-warning Indicators    5
Risk Tolerance    6
Risk Budget    6


The Risk Management Strategy is derived from the: Project Brief; Business Case; The corporate or programme management’s risk management guide, strategy or policy.
A Risk Management Strategy can take a number of formats, including: Stand-alone document or a section in the Project Initiation Document; Entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    Responsibilities are clear and understood by both customer and supplier
•    The risk management procedure is clearly documented and can be understood by all parties
•    Scales, expected value and proximity definitions are clear and unambiguous
•    The chosen scales are appropriate for the level of control required
•    Risk reporting requirements are fully defined.