Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Záznam o konfiguračnej položke - Configuration Item Record

Záznam o konfiguračnej položke slúži na poskytnutie informácie aká je história, aktuálny stav, verzia a variant každej konfiguračnej položky akékoľvek detaily a vzťahy medzi nimi.

Záznam o konfiguračnej položke by mal pokrývať nasledovné oblasti:

  • Názov položky
  • Detaily položky

Záznam o konfiguračnej položke je odvodený od:

  • Stratégie riadenia konfigurácií
  • Hierarchidá dekompozícia produktov
  • Plán etapy
  • Pracovný balík
  • Register kvality
  • Register problémov
  • Register rizík

Sada Záznamov o konfiguračnej položke pre projekt sa zvyčajne nazýva knižnica konfigurácií alebo konfiguračná knižnica.

Dokumenty PRINCE2® na stiahnutie

To provide a record of such information as the history, status, version and variant of each configuration item, and any details of important relationships between them.

The Configuration Item Record should cover the following topics. 
Item Title   
Item Details

The Configuration Item Record is derived from the: Configuration Management Strategy; Product breakdown structure; Stage Plan and Work Package; Quality Register, Issue Register and Risk Register.
The set of Configuration Item Records for a project is often referred to as a configuration library.

The Configuration Item Records can take a number of formats, including: Document, spreadsheet or database; Entry in a project management tool.

The following quality criteria should be observed:
•    The records reflect the status of the products accurately
•    The records are kept together in a secure location
•    Version numbers match the actual products
•    Configuration Item Records show products’ version histories
•    A process exists by which the Configuration Item Records are defined and updated.