Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

PRINCE2® testy

Na našej stránke si môžete bezplatne otestovať svoje znalosti z projektového riadenia PRINCE2. Ponúkame vám viacero úrovní skúšobných otázok. Môžete si urobiť jednoduchý test alebo kompletný test podobný skúške PRINCE2® na úrovni Foundation. Na rozdiel od oficiálnych testov APMG, kde skúšobný test obsahuje 75 otázok, z ktorých 5 nie je hodnotených, naše testy obsahujú 70 otázok, z ktorých sú všetky hodnotené. Na realizovanie testu máte 60 minút, ako je to aj pri štandardných skúškach APMG Foundation. Prístup ku kompletným testom majú bezplatne všetci študenti, ktorí realizujú školenie cez našu firmu.

Pre každého, kto sa zaregistruje na našej stránke ponúkame možnosť urobiť si skrátenú verziu testu. Typ skúšobných otázok je podobný, ako pri certifikačných skúškach (jedná správna odpoveď zo 4 možných), pričom boli volené jednoduchšie otázky vyžadujúce len základnú znalosť metodiky PRINCE2.

Vyhodnotenie skúšky PRINCE2®

V prípade, že ste si urobili jednoduchý test, tak po jeho ukončení vám systém oznámi počet správnych odpovedí. Pokiaľ nebudete spokojní, môžete si nechať vygenerovať ďalší test. Systém vyberá otázky náhodne, takže žiadne 2 testy nie sú rovnaké.

Ak ste ralizovali kompletný test PRINCE2® Foundation alebo akreditované školenie Ministerstvom školstva, po ukončení (po ukončení testu aleboi uplynutí 60 minút) systém automaticky vyhodnotí vaše odpovede a ukáže vám otázky v ktorých ste sa pomýlili. Systém vám navyše oznámi správnu odpoveď a takisto vám ukáže číslo strany manuálu, ktorú si musíte naštudovať, aby ste sa dozvedeli teóriu k správnej odpovedi. Môžete si vygenerovať ľubovoľné množstvo testov, pričom žiadne 2 testy nie sú identické. Takéto samotestovanie vám výrazne zvýši šance na úspešné zvládnutie školenia a skúšky PRINCE2® Foundation.

Chcem urobiť test z metodiky PRINCE2®