Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Riadenie projektov, projektový manažment

Čoraz viac firiem a štátnych organizácií realizuje investície prostredníctvom projektov. Z popisu práce je veľa pracovníkov "projektových manažérov", avšak v skutočnosti nemajú žiadne vzdelanie ani skúsenosti v riadení projektov (projektovom manažmente). Je doslova hazardom, ak organizácie zverujú desaťtisíce EUR pracovníkom, ktorí nepoznajú metodológiu riadenia projektov a riskujú premrhanie zdrojov.

Firmy, ktoré sa zaoberajú projektovým manažmentom poskytujú služby riadenia projektov záujemcov, ktorí si chcú poistiť úspešnú implementáciu projektov. Vo všeobecnosti sú poskytované 3 druhy služieb:

1. komplexnú službu riadenia projektov
2. couching - projektové poradenstvo
3. zaškolenie pracovníkov

   1. Projektový manažment

Riadenie projektov (projektový manažment) je možné poskytovať ako outsorcovú služby tretím stranám. Nie je potrebné, aby projektový manažér detailne poznal konkrétny projekt, ktorý sa má implementovať. (Ako napríklad nie je potrebné, aby riaditeľ nemocnice bol lekár). Poradenská firma môže len poskytnúť projektového manažéra alebo aj ďalšie roly potrebné pri riadení projektov (napríklad podporu projektu - asistenta projektzového manažéra). V tomto prípade preberá projektový manažér kompletnú zodpovednosť za riadenie projektu, pripravuje všetky manažérske produkty (správy, záznamy, registe...), preberá úlohu plánovania projekty a etapy, monitoruje riziká, riadi zmeny a kontroluje dodávku produktov.

   2. Couching - projektové poradenstvo

Couching, alebo projektové poradenstvo je poskytované projektovému tímu, ktorý je síce sformovaný podľa metodiky projektového manažmentu, ale nemá dostatočné skúsenosti, aby vedel zabezpečiť úspešné ukončenie projektu. Projektový manažér - poradca v tomto prípade pomáha projektovému manažérovi formovať projektový team, pomáha pri príprave strategických dokumentov a poskytuje rady pri denno-dennom riadení projektu. Výhoda Couchingu je v tom, že firma si vyškolí vlastný projektový team a zároveň má záruky, že projekt je riadený tak, že zabezpečí maximálnu šancu na úspech. Okrem toho, Couching je oveľa lacnejší ako poskytovanie kompletného projektového manažmentu, pretože projektový manažér - poradca nemusí byť permanentne prítomný pri každodennom riadení projektu a veľa konzultácií dokáže zabezpečiť cez telefón alebo Email.

    3. Školenia projektového managementu

Pracovníci zúčastňujúci sa v projektoch môžu byť vyškolení oficiálnymi školiacimi inštitúciami na niektorú z metodológií projektového manažmentu (riadenia projektov). Nie je ani tak dôležité, ktorú z oficiálnych metodológií riadenia projektov použijete, je dôležitejšie, aby všetci projketoví pracovbníci používali jednotnú metodiku a používali aj jednotný slovník a terminológiu. Pokiaľ netrváte na tom, aby všetci vaši účastníci školenia získali aj certifikát (vystavenie ktorého je dosť nákladné), je možné vyškoliť všetkých pracovníkov metodike projektového manažmentu podstatne lacnejšie. Navyše, školenie projektového manažmentu je v tomto prípade možné prispôsobiť presne potrebám projektu. Takéto školenie pripraví členov projektového teamu na konkrátne úlohy v projkete. Školenie projektového managementu môže byť kombinované s Couchingom, to znamená, že po ukončení školenia bude naďalej k dispozícii projektový manažér - radca a svojimi radami bude napomáhať projektovémi tímu k napĺňaniu cieľov projektu.

    Terminológia

V súčasnosti nie je presnen stanovaná terminológia pri riadení projektov a preto je potrebné, aby bol vytvorený jeden terminologický slovník, ktorý by si osvojili všetci členovia projektového tímu. V tomto smere je možné využiť ktorýkoľvek slovník niektorej z metodológií projektové riadenia alebo ich dokonca aj skombinovať. Dobrým príkladom rozdielnosti pojmov je samotný výraz "projektový manažment", preto že sa používa v rôznych obmenách a sú bežné aj ďalšie výrazy ako manažment projektov (anglicky project management), riadenie projektov alebo projektové riadenie a aj "poslovenštené" výrazy, ako menežment projektov, menežovanie a podobne.

Viac tu