Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Zoznam slov: P (Slovenský výraz)

plán - plan
Plán preskúmania prínosov - Benefits Review Plan
Plán výnimky - Exception Plan
plánovací horizont - planning horizon
plánované ukončenie - planned closure
podnikové alebo programové štandardy - corporate or programme standards
Podpora projektu - Project Support
Popis projektu - Project Brief
popis role - role description
portfólio - portfolio
postúpenie - transfer
posudzovateľ - reviewer
posúdenie kvality - quality review
posúdenie kvality - quality inspection
požiadavka na zmenu - request for change
Pracovný balík - Work Package
pravdepodobnosť - probability
pravidelná kontrola - time-driven control
predpoklad - assumption
predčasné ukončenie - premature closure
PRINCE2 - PRINCE2
PRINCE2 princípy - PRINCE2 principles
PRINCE2 projekt - PRINCE2 project
prispôsobenie - tailoring
problém, udalosť - issue
problém/znepokojenie - problem/concern
procedúra - procedure
proces - process
produkt - product
produkt projektu - project product
produkt špecialistu - specialist product
produktovo-orientované plánovanie - product-based planning
profil rizík - risk profile
program - programme
projekt - project
projektová kancelária - project office
Projektový manažér - Project Manager
projektový mandát - project mandate
Projektový plán - Project Plan
projektový prístup - project approach
prínos - benefit