Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Zoznam slov: P (Anglický výraz)

autor/tvorca - producer
blízkosť (rizika) - proximity (of risk)
diagram toku produktov - product flow diagram
hierarchická štruktúra produktov - product breakdown structure
Iniciačná dokumentácia projektu - Project Initiation Documentation
kontrolný zoznam produktov - product checklist
nevyhnutné podmienky (plánu) - prerequisites (plan)
Opis produktu - Product Description
Opis produktu projektu - Project Product Description
Oznámenie o autorizácii projektu - project authorization notification
plán - plan
plánovací horizont - planning horizon
plánované ukončenie - planned closure
Podpora projektu - Project Support
Popis projektu - Project Brief
portfólio - portfolio
pravdepodobnosť - probability
predčasné ukončenie - premature closure
PRINCE2 - PRINCE2
PRINCE2 princípy - PRINCE2 principles
PRINCE2 projekt - PRINCE2 project
problém/znepokojenie - problem/concern
procedúra - procedure
proces - process
produkt - product
produkt projektu - project product
produktovo-orientované plánovanie - product-based planning
program - programme
projekt - project
projektová kancelária - project office
Projektový manažér - Project Manager
projektový mandát - project mandate
Projektový plán - Project Plan
projektový prístup - project approach
riadenie projektu - project management
tím riadenia projektu - project management team
vyrozumenie o zahájení projektu - project initiation notification
Výkaz stavu produktu - Product Status Account
výkonové ciele - performance targets
Zabezpečenie projektu - Project Assurance
štruktúra tímu riadenia projektu - project management team structure
životný cyklus projektu - project lifecycle