Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

akceptačné kritéria

Priorizovaný zoznam kritérií, ktoré musí produkt projektu splňovať ak ho má zákazník akceptovať, napr. merateľné definície atribútov požadované pre sadu produktov, ktoré majú byť akceptované kľúčovými zúčastnenými stranami.

acceptance criteria

A prioritized list of criteria that the project product must meet before the customer will accept it, i.e. measurable definitions of the attributes required for the set of products to be acceptable to key stakeholders.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť