Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

akceptovanie (reakcia na riziko)

Reakcia na riziko typu hrozby, keď hrozba je vzatá na vedomie a prijaté rozhodnutie, že ostane hrozbou naďalej, pretože bolo rozpoznané, že je to ekonomickejšie ako pokúsiť sa nájsť nejaké riziku odpovedajúce aktivity. Hrozba by mala byť naďalej monitorovaná na uistenie sa, že ostáva stále tolerovateľnou hrozbou.

accept (risk response)

A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The threat should continue to be monitored to ensure that it remains tolerable.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť