Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Autorita pre zmenu

Osoba alebo skupina osôb, na ktorú môže Projektová rada delegovať zodpovednosť na zváženie požiadaviek na zmeny alebo odchýlok od špecifikácii. Autorita pre zmenu môže disponovať rozpočtom pre zmenu a môže odsúhlasiť zmenu v rámci tohto rozpočtu.

Change Authority

A person or group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change or offspecifications. The Change Authority may be given a change budget and can approve changes within that budget.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť