Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

havarijná rezerva

Rezerva zvyčajne udržiavaná pre manipuláciu s časovými a nákladovými odchýlkami alebo rizikami. PRINCE2 nepodporuje využívanie havarijnej rezervy pretože odhadovanie odchýlok je riadené nastavovaním tolerancií a riziká sú riadené vhodnými reakciami na riziká (čo zahŕňa aj reakciu „ustúpenie“ čo predstavuje rezervu).

contingency

Something that is held in reserve typically to handle time and cost variances, or risks. PRINCE2 does not advocate the use of contingency because estimating variances are managed by setting tolerances, and risks are managed through appropriate risk responses (including the fallback response that is contingent on the risk occurring).

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť