Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Hlavný dodávateľ

Rola v Projektovej rade, ktorá poskytuje vedomosti a skúsenosti z hlavnej disciplíny(-n) zahrnutých v produkcii projektového výstupu(-ov). Hlavný dodávateľ reprezentuje záujem dodávateľa v rámci projektu a poskytuje dodávateľské zdroje.

Senior Supplier

The Project Board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project’s deliverable(s). The Senior Supplier represents the supplier interests within the project and provides supplier resources.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť