Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Hlavný zodpovedný majiteľ

Termín vlády Veľkej Británie pre osobu, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie, že projekt alebo program splní stanovené ciele a dodá plánované prínosy. Tento jedinec by mal byť vlastníkom celkovej obchodnej zmeny podporovanej projektom. Hlavný zodpovedný majiteľ (SRO/HZM) by mal zabezpečiť, že zmena si zachováva svoje obchodné zameranie, že má jasnú autoritu, a že jej obsah včítane rizík je aktívne manažovaný. Táto osoba musí byť skúsená a musí prevziať personálnu zodpovednosť za úspešné dodanie projektu. SRO/HZM by mal byť považovaný za majiteľa projektu v celej organizácii. SRO/HZM menuje projektového Výkonného predsedu (alebo v niektorých prípadoch môže byť zvolený ako Výkonný predseda on sám).

Senior Responsible Owner

A UK government term for the individual responsible for ensuring that a project or programme of change meets its objectives and delivers the projected benefits. The person should be the owner of the overall business change that is being supported by the project. The Senior Responsible Owner (SRO) should ensure that the change maintains its business focus, that it has clear authority, and that the context, including risks, is actively managed. This individual must be senior and must take personal responsibility for successful delivery of the project. The SRO should be recognized as the owner throughout the organization. The SRO appoints the project’s Executive (or in some cases may elect to be the Executive).

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť