Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

implementácia (Prince2)

"Čo organizácia potrebuje urobiť pre implementáciu Prince2 ako celopodnikovej projektovej metodiky. Pozri tiež ""tayloring (prispôsobenie)"", ktoré na rozdiel od implementácie (Prince2) ako celopodnikovej metodiky definuje, aké sú potreby projektu pre aplikovanie metodiky v špecifickom projektovom prostredí."

embedding (PRINCE2)

What an organization needs to do to adopt PRINCE2 as its corporate project management method. See also, in contrast, ‘tailoring’, which defines what a project needs to do to apply the method to a specific project environment.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť