Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

línia tolerancie rizík

Línia nakreslená v sumárnom profile rizík. Riziká, ktoré sú nad touto čiarou nemôžu byť akceptované (nemožno s nimi žiť) bez referovania o nich vyššej autorite. Pre projekt platí, že Projektový manažér o nich referuje Projektovej rade.

risk tolerance line

A line drawn on the summary risk profile. Risks that appear above this line cannot be accepted (lived with) without referring them to a higher authority. For a project, the Project Manager would refer these risks to the Project Board.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť