Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

manažérska etapa

Časť projektu, ktorú v mene Projektovej rady riadi Projektový manažér. Na jej konci bude Projektová rada vyžadovať preskúmanie progresu k aktuálnemu času, stav plnenia Plánu projektu, stav Obchodného prípadu, stav rizík projektu a plán nasledujúcej etapy, aby mohla rozhodnúť či pokračovať v projekte.

management stage

The section of a project that the Project Manager is managing on behalf of the Project Board at any one time, at the end of which the Project Board will wish to review progress to date, the state of the Project Plan, the Business Case and risks, and the next Stage Plan in order to decide whether to continue with the project.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť