Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

manažérsky produkt

Produkt, ktorý je vyžadovaný ako súčasť manažovania projektu a stanovuje či udržiava kvalitu (napr. Správa o stave etapy, Správa o konci etapy a pod.). Manažérske produkty ostávajú konštantné bez ohľadu na typ projektu a môžu byť použité tak ako sú popísané v manuáli PRINCE2, alebo s relevantnými modifikáciami pre konkrétny projekt. Existujú tri typy manažérskych produktov: základne, záznamy a správy.

management product

A product that will be required as part of managing the project, and establishing and maintaining quality (for example, Highlight Report, End Stage Report etc.). The management products stay constant, whatever the type of project, and can be used as described, or with any relevant modifications, for all projects. There are three types of management product: baselines, records and reports.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť