Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

metóda vodopádu

Lineárny a sekvenčný vývojový prístup s jasne určenými cieľmi pre každú fázu vývoja. Po skompletizovaní fáze pokračuje vývoj ďalšou fázou a predchádzajúce fázy už nie sú revidované (preto to porovnanie k vode padajúcej dolu kopcom, ktorá sa nemôže vrátiť).

waterfall method

A development approach that is linear and sequential with distinct goals for each phase of development. Once a phase of development is completed, the development proceeds to the next phase and earlier phases are not revisited (hence the analogy that water flowing down a mountain cannot go back).

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť