Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

odovzdanie

Presun vlastníctva sady produktov jednotlivým používateľom. Sada produktov je známa ako vydanie (release). V rámci životného cyklu projektu môže dôjsť k viacerým ako jednému vydaniu (postupné odovzdanie). Záverečné odovzdanie sa uskutočňuje v procese Ukončenie projektu.

handover

The transfer of ownership of a set of products to the respective user(s). The set of products is known as a release. There may be more than one handover in the life of a project (phased delivery). The final handover takes place in the Closing a Project process.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť