Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Oznámenie o autorizácii projektu

Oznámenie Projektovej rady všetkým záujmovým skupinám a hostiteľskému prostrediu o schválení projektu a jej požiadanie o potrebnú logistickú podporu (napr. komunikačné zariadenia, vybavenie a rôzne druhy projektovej podpory), ktorá by bola dostatočná počas celej doby trvania projektu.

project authorization notification

Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host sites that the project has been authorized and to request any necessary logistical support (e.g. communication facilities, equipment and any project support) sufficient for the duration of the project.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť