Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

oznámenie o ukončení projektu

Oznámenie Projektovej rady pre informáciu všetkým zainteresovaným stranám a vlastníkom pracovných lokalít, že projektové zdroje môžu byť uvoľnené a podporné služby, ako sú napríklad priestory, zariadenia a prístupy, môžu byť deaktivované. Malo by tiež indikovať dátum pre skončenie účtovania nákladov projektu.

closure notification

Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host sites that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilized. It should indicate a closure date for costs to be charged to the project.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť