Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Popis projektu

Opis účelu projektu, jeho nákladové, časové a výkonové požiadavky a obmedzenia projektu. Je vytvorený pred začatím projektu počas jeho prípravy – v procese Naštartovanie projektu a používa sa počas procesu Iniciácia projektu na vytvorenie Iniciačnej dokumentácie projektu a jej jednotlivých častí. Po vytvorení Iniciačnej dokumentácie projektu je ňou Popis projektu nahradený a nie je ďalej udržiavaný ani aktualizovaný.

Project Brief

Statement that describes the purpose, cost, time and performance requirements, and constraints for a project. It is created pre-project during the Starting up a Project process and is used during the Initiating a Project process to create the Project Initiation Documentation and its components. It is superseded by the Project Initiation Documentation and not maintained.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť