Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Pracovný balík

Sada informácií týkajúcich sa vytvorenia jedného alebo viacerých produktov. Obsahuje opis práce, opis produktu, detaily všetkých obmedzení týkajúcich sa produktu a potvrdenie dohody medzi Projektovým manažérom a príslušným pracovníkom alebo Vedúcim tímu, ktorý implementuje Pracovný balík, o tom, že práca môže byť vykonaná v rámci popísaných parametrov.

Work Package

The set of information relevant to the creation of one or more products. It will contain a description of the work, the Product Description(s), details of any constraints on production, and confirmation of the agreement between the Project Manager and the person or Team Manager who is to implement the Work Package that the work can be done within the constraints.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť