Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

pravidelná kontrola

Manažérska kontrola, ktorá je prirodzene periodická a dovoľuje vyššej autorite monitorovať progres – napr. kontrola, ktorá sa vykonáva pravidelne každé 2 týždne. V PRINCE2 sú dve kľúčové kontroly na základe času: Správa o kontrolnom bode a Správa o stave etapy.

time-driven control

A management control that is periodic in nature, to enable the next higher authority to monitor progress – e.g. a control that takes place every two weeks. PRINCE2 offers two key time-driven progress reports: Checkpoint Report and Highlight Report.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť