Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

predpoklad

Vyhlásenie, ktoré je považované za pravdivé pre plánovacie účely, ale ktoré môže byť neskôr zmenené. Predpoklad je prijatý vtedy, ak ešte nie sú známe alebo rozhodnuté niektoré fakty. Predpoklad je obyčajne prijatý pre záležitosti takého významu, že pokiaľ sa zmenia alebo stanú nepravdivými, tak ich bude potrebné preplánovať.

assumption

A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known or decided, and is usually reserved for matters of such significance that, if they change or turn out not to be true, there will need to be considerable replanning.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť