Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

prispôsobenie

Vhodné použitie metodiky PRINCE2 na daný projekt zaisťujúce použitie správneho množstvo plánovania, riadenia, vedenia a správneho využívania procesov a tém (zatiaľ čo prijatie PRINCE2 v celej organizácii je známe ako „embbeding /implementovanie“).

tailoring

The appropriate use of PRINCE2 on any given project, ensuring that there is the correct amount of planning, control, governance and use of the processes and themes (whereas the adoption of PRINCE2 across an organization is known as ‘embedding’).

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť