Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

problém, udalosť

Relevantná neplánovaná udalosť, ktorá nastala a vyžaduje manažérske aktivity. Môže ísť o záležitosť, dopyt, požiadavku na zmenu, návrh alebo odchýlku od špecifikácie, ktorá sa vyskytla počas trvania projektu. Projektový problém môže byť o hocičom, čo týka projektu.

issue

A relevant event that has happened, was not planned, and requires management action. It can be any concern, query, request for for change, suggestion or off-specification raised during a project. Project issues can be about anything to do with the project.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť