Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

riadenie na základe udalostí

Riadenie, ktoré sa spúšťa, ak sa vyskytne špecifická udalosť. To môže byť napr. ukončenie etapy, ukončenie Iniciačnej dokumentácie projektu, alebo vytvorenie Správy o výnimke. Môže tiež obsahovať organizačné udalosti, ktoré môžu ovplyvniť projekt, napr. ukončenie finančného roka.

event-driven control

A control that takes place when a specific event occurs. This could be, for example, the end of a stage, the completion of the Project Initiation Documentation, or the creation of an Exception Report. It could also include organizational events that may affect the project, such as the end of the financial year.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť