Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

stratégia

Prístup alebo línia postupu na dosiahnutie dlhodobého cieľa. Stratégie sa môžu vyskytovať na rôznych úrovniach – na úrovni spoločnosti, programu alebo projektu. Na projektovej úrovni definuje PRINCE2 štyri stratégie: Stratégia manažmentu komunikácii, Stratégia konfiguračného manažmentu, Stratégia manažmentu kvality a Stratégia manažmentu rizík.

strategy

An approach or line to take, designed to achieve a long-term aim. Strategies can exist at different levels – at the corporate, programme and project level. At the project level, PRINCE2 defines four strategies: Communication Management Strategy, Configuration Management Strategy, Quality Management Strategy and Risk Management Strategy.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť